Už vám nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku. Neboť nyní je nám spása blíže než tehdy, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil.

‚Hněváte-li se, nehřešte.‘ Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce
a nedopřejte místa ďáblu.

Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje.

 

Držte se lásky a usilujte o duchovní dary.


Aktuální info


Bohoslužby