Liturgický kalendář

Domů / Bohoslužby / Liturgický kalendář


Po Út St Čt So Ne
1
sv. Suitbert
sv. Suitbert
Bře 1 celý den
Boží slovo na den Mt 4,1-11 Je psáno: ‚Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.‘ Denní liturgie (Cyklus – A) 1. čtení: Gn 2,7-9;3,1-7 Žalm: Zl 51(50) 2.[...]
6
bl. Friedrich (Bedřich, Miroslav)
bl. Friedrich (Bedřich, Miroslav)
Bře 6 celý den
Boží slovo na den Mt 5,20-26 Dohodni se se svým protivníkem včas, dokud jsi s ním na cestě k soudu, aby tě neodevzdal soudci a soudce žalářníkovi, a byl bys uvržen do vězení. Amen, pravím[...]
8
sv. Jan z Boha
sv. Jan z Boha
Bře 8 celý den
Boží slovo na den Mt 17,1-9 Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima; jeho[...]
13
sv. Patricie (Vlasta)
sv. Patricie (Vlasta)
Bře 13 celý den
Boží slovo na den Mt 21,33-43.45-46 Jeden hospodář vysadil vinici, obehnal ji zdí, vykopal v ní lis a vystavěl strážní věž; potom vinici pronajal vinařům a odcestoval. Když se přiblížil čas vinobraní, poslal své služebníky[...]
15
sv. Longin
sv. Longin
Bře 15 celý den
Boží slovo na den Jan 4,5-42 Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň.Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm[...]
20
sv. Archip
sv. Archip
Bře 20 celý den
Boží slovo na den Mk 12,28b-34 Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán; miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!
21
bl. Serapion
bl. Serapion
Bře 21 celý den
Boží slovo na den Lk 18,9-14 Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.
22
sv. Epafrodit
sv. Epafrodit
Bře 22 celý den
Boží slovo na den Jan 9,1-41 Udělal ze sliny bláto, potřel slepému tím blátem oči a řekl mu: „Jdi, umyj se v rybníce Siloe.“ On tedy šel, umyl se, a když se vrátil, viděl.
25
Slavnost Zvěstování Páně
Slavnost Zvěstování Páně
Bře 25 celý den
Boží slovo na den   Lk 1,26-38 Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš…“ Denní liturgie (Cyklus – A) 1.[...]
29
bl. Ludolf (Slavomil)
bl. Ludolf (Slavomil)
Bře 29 celý den
Boží slovo na den Jan 11,1-45 Zvolal mocným hlasem: „Lazare, pojď ven!“ Zemřelý vyšel, měl plátnem svázány ruce i nohy a tvář zahalenu šátkem. Denní liturgie (Cyklus – A) 1. čtení: Ez 37,12-14 Žalm: Zl[...]
30
sv. Jan Klimak
sv. Jan Klimak
Bře 30 celý den
Boží slovo na den Jan 8,1-11 Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!
31
bl. Balbína
bl. Balbína
Bře 31 celý den
Boží slovo na den Jan 8,21-30 Řekl jim: „Vy jste zdola, já jsem shůry. Vy jste z tohoto světa, já nejsem z tohoto světa…“