Liturgický kalendář

Domů / Bohoslužby / Liturgický kalendář


Po Út St Čt So Ne
1
Slavnost Matky Boží Panny Marie
Slavnost Matky Boží Panny Marie
Led 1 celý den
Boží slovo na den Lk 2,16-21 Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. Denní liturgie (Cyklus – C) 1. čtení: Nm 6,22-27 Žalm: Zl 67 2. čtení: Gal 4,4-7 Evangelium: Lk 2,16-21
2
sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský
sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský
Led 2 celý den
Denní liturgie (Cyklus – C) 1. čtení: Sir 24,1-4.12-16 Žalm: Zl 147 2. čtení: Ef 1,3-6.15-18 Evangelium: Jan 1,1-18
3
Nejsvětější jméno Ježíš / sv. Jenovéfa
Nejsvětější jméno Ježíš / sv. Jenovéfa
Led 3 celý den
Boží slovo na den Jan 1,29-34 Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa…“
4
sv. Anděla z Foligna
sv. Anděla z Foligna
Led 4 celý den
Boží slovo na den Jan 1,35-42 Ježíš na něj pohleděl a řekl: „Ty jsi Šimon, syn Janův; budeš se jmenovat Kéfas.“
5
sv. Telesfor
sv. Telesfor
Led 5 celý den
Boží slovo na den Jan 1,43-51 „Mistře,“ řekl mu Natanael, „ty jsi Syn Boží, ty jsi král Izraele.“
6
Slavnost Zjevení Páně
Slavnost Zjevení Páně
Led 6 celý den
Boží slovo na den Mt 2,1-12 Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu.
7
sv. Rajmund z Penafortu
sv. Rajmund z Penafortu
Led 7 celý den
Boží slovo na den Mt 4,12-17.23-25 Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. Denní liturgie (Cyklus – C)1. čtení: 1Jan 3,22-4,6Žalm: Zl[...]
8
sv. Severin
sv. Severin
Led 8 celý den
Boží slovo na den Mk 6,34-44 Potom vzal Ježíš těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům, aby je lidu předkládali. Také ty dvě ryby rozdělil všem.[...]
9
sv. Julián
sv. Julián
Led 9 celý den
Boží slovo na den Lk 3,15-16.21-22 …Jan všem řekl: „Já vás křtím vodou. Přichází však někdo silnější než já; nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.“[...]
14
sv. Sáva Srbský
sv. Sáva Srbský
Led 14 celý den
Boží slovo na den Mk 2,1-12 Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: „Synu, odpouštějí se ti hříchy.“ Denní liturgie (Cyklus – C) 1. čtení: 1Sam 8,4-7.10-22a Žalm: Zl 89 2. čtení: Evangelium: Mk 2,1-12
16
sv. Marcel I.
sv. Marcel I.
Led 16 celý den
Boží slovo na den Jan 2,1-12 Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili. Denní liturgie (Cyklus – C)1. čtení: Iz 62,1-5Žalm: Zl 96 (95)2. čtení: 1Kor[...]
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31