Liturgický kalendář

Domů / Bohoslužby / Liturgický kalendář


Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
6
sobota 13. týdne v mezidobí Občanský kalendář: Státní svátek – Mistr Jan Hus Církevní kalendář: sv. Marie Gorettiová
sobota 13. týdne v mezidobí Občanský kalendář: Státní svátek – Mistr Jan Hus Církevní kalendář: sv. Marie Gorettiová
Čvc 6 celý den
Boží slovo na den Mt 9,14-17 A mladé víno se nedává do starých měchů, jinak se měchy roztrhnou, víno vyteče a měchy přijdou nazmar. Nové víno se dává do nových měchů, a tak se uchová[...]
7
14. neděle v mezidobí Občanský kalendář: Bohuslava Církevní kalendář: sv. Wilibald
14. neděle v mezidobí Občanský kalendář: Bohuslava Církevní kalendář: sv. Wilibald
Čvc 7 celý den
Boží slovo na den Mk 6,1-6 „… Což to není ten tesař, syn Mariin a bratr Jakubův, Josefův, Judův a Šimonův? A nejsou jeho sestry tady u nás?“ A byl jim kamenem úrazu. Denní liturgie[...]
8
pondělí 14. týdne v mezidobí Občanský kalendář: Nora Církevní kalendář: sv. Kilián
pondělí 14. týdne v mezidobí Občanský kalendář: Nora Církevní kalendář: sv. Kilián
Čvc 8 celý den
Boží slovo na den Mt 9,18-26 … přišel jeden z představených, klaněl se před ním a řekl: „Má dcera právě skonala; ale pojď, vlož na ni svou ruku, a bude žít!“ Ježíš vstal a šel[...]
10
středa 14.týdne v mezidobí Občanský kalendář: Libuše, Amálie Církevní kalendář: sv. Amálie (Libuše)
středa 14.týdne v mezidobí Občanský kalendář: Libuše, Amálie Církevní kalendář: sv. Amálie (Libuše)
Čvc 10 celý den
Boží slovo na den Mt 10,1-7 Jména těch dvanácti apoštolů jsou: první Šimon, zvaný Petr, jeho bratr Ondřej, Jakub Zebedeův, jeho bratr Jan, Filip, Bartoloměj, Tomáš, celník Matouš, Jakub Alfeův, Tadeáš, Šimon Kananejský a Iškariotský[...]
11
Občanský kalendář: Olga Církevní kalendář: Svátek sv. Benedikta
Občanský kalendář: Olga Církevní kalendář: Svátek sv. Benedikta
Čvc 11 celý den
Boží slovo na den Mt 19,27-29 A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole pro mé jméno, stokrát víc dostane a bude mít podíl na věčném[...]
12
pátek 14. týdne v mezidobí Občanský kalendář: Bořek Církevní kalendář: sv. Jan Qualbert
pátek 14. týdne v mezidobí Občanský kalendář: Bořek Církevní kalendář: sv. Jan Qualbert
Čvc 12 celý den
Boží slovo na den Mt 10,16-23 Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Denní liturgie (Cyklus – B) 1. čtení: Oz 14,2-10 Žalm: Zl 51 2. čtení: Evangelium: Mt 10,16-23
13
sobota 14. týdne v mezidobí Občanský kalendář: Markéta Církevní kalendář: sv. Jindřich
sobota 14. týdne v mezidobí Občanský kalendář: Markéta Církevní kalendář: sv. Jindřich
Čvc 13 celý den
Boží slovo na den Mt 10,24-33 Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce. U vás pak jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě. Nebojte[...]
14
15. neděle v mezidobí Občanský kalendář: Karolína Církevní kalendář: bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis
15. neděle v mezidobí Občanský kalendář: Karolína Církevní kalendář: bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis
Čvc 14 celý den
Boží slovo na den Mk 6,7-13 Zavolal svých Dvanáct, počal je posílat dva a dva a dával jim moc nad nečistými duchy. Denní liturgie (Cyklus – B)1. čtení: Am 7,12-15Žalm: Zl 85(84)2. čtení: Ef 1,3-14Evangelium: Mk 6,7-13
16
úterý 15. týdne v mezidobí Občanský kalendář: Luboš Církevní kalendář: Panna Maria Karmelská
úterý 15. týdne v mezidobí Občanský kalendář: Luboš Církevní kalendář: Panna Maria Karmelská
Čvc 16 celý den
Boží slovo na den Mt 11,20-24 A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe? Až do propasti klesneš ! Neboť kdyby se byly v Sodomě udály takové mocné skutky jako u vás, stála by[...]
17
středa 15. týdne v mezidobí Občanský kalendář: Martina Církevní kalendář: sv. Česlav a Hyacint
středa 15. týdne v mezidobí Občanský kalendář: Martina Církevní kalendář: sv. Česlav a Hyacint
Čvc 17 celý den
Boží slovo na den Mt 11,25-27 Všechno je mi dáno od mého Otce; a nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn – a ten, komu by to Syn chtěl zjevit
18
čtvrtek 15. týdne v mezidobí Občanský kalendář: Drahomíra Církevní kalendář: sv. Emilián
čtvrtek 15. týdne v mezidobí Občanský kalendář: Drahomíra Církevní kalendář: sv. Emilián
Čvc 18 celý den
Boží slovo na den Mt 11,28-30 Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.
19
pátek 15. týdne v mezidobí Občanský kalendář: Čeněk Církevní kalendář: sv. Makrina
pátek 15. týdne v mezidobí Občanský kalendář: Čeněk Církevní kalendář: sv. Makrina
Čvc 19 celý den
Boží slovo na den Mt 12,1-8 Vždyť Syn člověka je pánem nad sobotou. Denní liturgie (Cyklus – B) 1. čtení: Iz 38,1-6.21-22.7-8 Žalm: Iz 38 2. čtení: Evangelium: Mt 12,1-8
21
16. neděle v mezidobí Občanský kalendář: Vítězslav Církevní kalendář: sv. Vavřinec z Brindisi
16. neděle v mezidobí Občanský kalendář: Vítězslav Církevní kalendář: sv. Vavřinec z Brindisi
Čvc 21 celý den
Boží slovo na den Mk 6,30-34 Když Ježíš vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. I začal je učit mnohým věcem. Denní liturgie (Cyklus – B) 1.[...]
22
Pondělí 22.7.2024 Občanský kalendář: Magdaléna Církevní kalendář: Svátek sv. Marie Magdalény
Pondělí 22.7.2024 Občanský kalendář: Magdaléna Církevní kalendář: Svátek sv. Marie Magdalény
Čvc 22 celý den
Boží slovo na den Jan 20,1.11-18 „Odnesli mého Pána a nevím, kam ho položili.“ Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše; ale nepoznala, že je to on.  
26
pátek 16. týdne v mezidobí Občanský kalendář: Anna Církevní kalendář: sv. Jáchym a Anna
pátek 16. týdne v mezidobí Občanský kalendář: Anna Církevní kalendář: sv. Jáchym a Anna
Čvc 26 celý den
Boží slovo na den Mt 13,18-23 Vy tedy slyšte výklad podobenství o rozsévači. Pokaždé, když někdo slyší slovo o království a nechápe, přichází ten zlý a vyrve, co bylo zaseto do jeho srdce; to je[...]
27
sobota 16. týdne v mezidobí Občanský kalendář: Věroslav Církevní kalendář: sv. Gorazd a druhové
sobota 16. týdne v mezidobí Občanský kalendář: Věroslav Církevní kalendář: sv. Gorazd a druhové
Čvc 27 celý den
Boží slovo na den Mt 13,24-30 S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel.
28
17. neděle v mezidobí Občanský kalendář: Viktor Církevní kalendář: sv. Nazarius a Celsus
17. neděle v mezidobí Občanský kalendář: Viktor Církevní kalendář: sv. Nazarius a Celsus
Čvc 28 celý den
Boží slovo na den Jan 6,1-15 Pak vzal Ježíš chleby, vzdal díky a rozdílel sedícím; stejně i ryby, kolik kdo chtěl. Denní liturgie (Cyklus – B) 1. čtení: 2Kral 4,42-44 Žalm: Zl 145(144) 2. čtení: Ef 4,1-6 Evangelium: Jan[...]
29
pondělí 17. týdne v mezidobí Občanský kalendář: Marta Církevní kalendář: sv. Marta, Marie a Lazar
pondělí 17. týdne v mezidobí Občanský kalendář: Marta Církevní kalendář: sv. Marta, Marie a Lazar
Čvc 29 celý den
Boží slovo na den Mt 13,31-35 Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zasel na svém poli; je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní byliny a je z[...]
30
úterý 17. týdne v mezidobí Občanský kalendář: Bořivoj Církevní kalendář: sv. Petr Chryzolog
úterý 17. týdne v mezidobí Občanský kalendář: Bořivoj Církevní kalendář: sv. Petr Chryzolog
Čvc 30 celý den
Boží slovo na den Mt 13,36-43 Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zasel na svém poli; je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní byliny a je z[...]
31
středa 17. týdne v mezidobí Občanský kalendář: Ignác Církevní kalendář: sv. Ignác z Loyoly
středa 17. týdne v mezidobí Občanský kalendář: Ignác Církevní kalendář: sv. Ignác z Loyoly
Čvc 31 celý den
Boží slovo na den Mt 13,44-46 Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole.