Liturgický kalendář

Domů / Bohoslužby / Liturgický kalendář


Po Út St Čt So Ne
1
2
sv. Atanáš
sv. Atanáš
Kvě 2 celý den
Boží slovo na den Jan 15,1-8 Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.
4
sv. Florián
sv. Florián
Kvě 4 celý den
Boží slovo na den Jan 14,27-31a Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!
5
sv. Gothard
sv. Gothard
Kvě 5 celý den
Boží slovo na den Jan 15,1-8 Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.
6
sv. Jan Sarkander
sv. Jan Sarkander
Kvě 6 celý den
Boží slovo na den Jan 15,9-11 Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.
7
sv. Benedikt II.
sv. Benedikt II.
Kvě 7 celý den
Boží slovo na den Jan 15,12-17 Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.
8
Panna Maria, Prostřednice všech milostí
Panna Maria, Prostřednice všech milostí
Kvě 8 celý den
Boží slovo na den Jan 15,18-21 Sluha není nad svého pána. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat – jestliže mé slovo zachovali, i vaše zachovají.
9
sv. Hermus
sv. Hermus
Kvě 9 celý den
Boží slovo na den Jan 15,9-17 To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali.
10
sv. Jan z Avily
sv. Jan z Avily
Kvě 10 celý den
Boží slovo na den Jan 15,26-16,4a Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.
11
sv. Ignác z Láconi
sv. Ignác z Láconi
Kvě 11 celý den
Boží slovo na den Jan 16,5-11 Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám.
12
sv. Pankrác, sv. Nereus a Achilleus
sv. Pankrác, sv. Nereus a Achilleus
Kvě 12 celý den
Boží slovo na den Jan 16,12-15 Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít.
13
sv. Ondřej Hubert Fournet
sv. Ondřej Hubert Fournet
Kvě 13 celý den
Boží slovo na den Mk 16,15-20 Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.
14
Svátek sv. Matěje, apoštola
Svátek sv. Matěje, apoštola
Kvě 14 celý den
Boží slovo na den Jan 15,9-17 To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali
15
sv. Žofie
sv. Žofie
Kvě 15 celý den
Boží slovo na den Jan 16,23b-28 Přichází hodina, kdy k vám už nebudu mluvit o Otci v obrazech, ale budu jej zvěstovat přímo.
16
Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech
Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech
Kvě 16 celý den
Boží slovo na den Jan 17,11b-19 …svět k nim pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31