Liturgický kalendář

Domů / Bohoslužby / Liturgický kalendář


Po Út St Čt So Ne
1
pondělí velikonočního oktávu Občanský kalendář: Hugo Církevní kalendář: sv. Makarius (Blahomír)
pondělí velikonočního oktávu Občanský kalendář: Hugo Církevní kalendář: sv. Makarius (Blahomír)
Dub 1 celý den
Boží slovo na den Mt 28,8-15 Ježíš je potkal a řekl: „Buďte pozdraveny.“ Ženy přistoupily, objímaly jeho nohy a klaněly se mu. Tu jim Ježíš řekl: „Nebojte se. Jděte a oznamte mým bratřím, aby šli[...]
2
úterý velikonočního oktávu Občanský kalendář: Erika Církevní kalendář: sv. František z Pauly
úterý velikonočního oktávu Občanský kalendář: Erika Církevní kalendář: sv. František z Pauly
Dub 2 celý den
Boží slovo na den Jan 20,11-18 Otázali se Marie: „Proč pláčeš? “ Odpověděla jim: „Odnesli mého Pána a nevím, kam ho položili.“ Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše; ale nepoznala, že[...]
3
středa velikonočního oktávu Občanský kalendář: Richard Církevní kalendář: sv. Nikita
středa velikonočního oktávu Občanský kalendář: Richard Církevní kalendář: sv. Nikita
Dub 3 celý den
Boží slovo na den Lk 24,13-35 Když byl spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřely oči a poznali ho; ale on zmizel jejich zrakům.
4
čtvrtek velikonočního oktávu Občanský kalendář: Ivana Církevní kalendář: sv. Izidor
čtvrtek velikonočního oktávu Občanský kalendář: Ivana Církevní kalendář: sv. Izidor
Dub 4 celý den
Boží slovo na den Lk 24,35-48 „… Podívejte se na mé ruce a nohy: vždyť jsem to já. Dotkněte se mne a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jako to vidíte na mně.“[...]
5
pátek velikonočního oktávu Občanský kalendář: Miroslava Církevní kalendář: sv. Vincenc Ferrerský
pátek velikonočního oktávu Občanský kalendář: Miroslava Církevní kalendář: sv. Vincenc Ferrerský
Dub 5 celý den
Boží slovo na den Jan 21,1-14 Ježíš jim řekl: „Pojďte jíst!“ A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat: „Kdo jsi?“ Věděli, že je to Pán. Ježíš šel, vzal chléb a dával jim; stejně i[...]
6
sobota velikonočního oktávu Občanský kalendář: Vendula Církevní kalendář: sv. Notger
sobota velikonočního oktávu Občanský kalendář: Vendula Církevní kalendář: sv. Notger
Dub 6 celý den
Boží slovo na den Mk 16,9-15 Konečně se zjevil samým jedenácti, když byli u stolu; káral jejich nevěru a tvrdost srdce, poněvadž nevěřili těm, kteří ho viděli vzkříšeného. A řekl jim: „Jděte do celého světa[...]
7
2. neděle velikonoční Občanský kalendář: Heřman, Hermína Církevní kalendář: sv. Jan Křtitel de la Salle
2. neděle velikonoční Občanský kalendář: Heřman, Hermína Církevní kalendář: sv. Jan Křtitel de la Salle
Dub 7 celý den
Boží slovo na den Jan 20,19-31 … řekl Tomášovi: „Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř!“ Tomáš mu odpověděl: „Můj Pán a[...]
8
Dub 8 celý den
 
9
úterý 2. velikonočního týdne Občanský kalendář: Dušan Církevní kalendář: sv. Marie Kleofášova
úterý 2. velikonočního týdne Občanský kalendář: Dušan Církevní kalendář: sv. Marie Kleofášova
Dub 9 celý den
Boží slovo na den Jan 3,7b-15 Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný.
10
středa 2. velikonočního týdne Občanský kalendář: Darja Církevní kalendář: sv. Michael de Sanctis
středa 2. velikonočního týdne Občanský kalendář: Darja Církevní kalendář: sv. Michael de Sanctis
Dub 10 celý den
Boží slovo na den Jan 3,16-21 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
11
čtvrtek 2. velikonočního týdne Občanský kalendář: Izabela Církevní kalendář: sv. Stanislav
čtvrtek 2. velikonočního týdne Občanský kalendář: Izabela Církevní kalendář: sv. Stanislav
Dub 11 celý den
Boží slovo na den Jan 3,31-36 Kdo přichází shůry, je nade všecky. Kdo pochází ze země, náleží zemi a mluví o pozemských věcech. Kdo přichází z nebe, je nade všecky…
12
pátek 2. velikonočního týdne Občanský kalendář: Julius Církevní kalendář: sv. Julius
pátek 2. velikonočního týdne Občanský kalendář: Julius Církevní kalendář: sv. Julius
Dub 12 celý den
Boží slovo na den Jan 6,1-15 Pak vzal Ježíš chleby, vzdal díky a rozdílel sedícím; stejně i ryby, kolik kdo chtěl. Denní liturgie (Cyklus – B) 1. čtení: Sk 5,34-42 Žalm: Zl 27 2. čtení: Evangelium: Jan 6,1-15
14
3. neděle velikonoční Občanský kalendář: Vincenc Církevní kalendář: sv. Lambert
3. neděle velikonoční Občanský kalendář: Vincenc Církevní kalendář: sv. Lambert
Dub 14 celý den
Boží slovo na den Lk 24,35-48 „… Podívejte se na mé ruce a nohy: vždyť jsem to já. Dotkněte se mne a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jako to vidíte na mně.“[...]
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30