Chce se nám

Domů / Společenství / Chce se nám


Skupina Chce se nám vznikla v roce 2019, jakožto dobrovolné seskupení farníků, kteří mají chuť zvelebovat budovu fary a její zahradu, konat různé farní akce a pomáhat při chodu farnosti, spoluutvářet její směr.

Jako jeden z počátků vzniku seskupení lze považovat opravu jižní venkovní fasády farní budovy před primiční mší svatou rodáka P. Jana Svozilka dne 2. 7. 2018.

Členové této skupiny např. pořádali farní oběd, fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii, rok 2020. Dále skupina od r. 2019 velmi pokročila s úklidem farní zahrady, řeže dříví, uklidila všechny hospodářské farní budovy.

Práce na farním dvoře a zahradě se netýkají jen úklidu. Po dlouhých letech malé péče o prostranství (již 30 let na faře nesídlí kněz a 16 let nebydlí ani hospodyně) se uskupení snaží vybudovat něco nového vedle zachování toho staršího. Z toho důvodu byly některé staré stromy ořezány, popř. pokáceny, nebylo-li již dobré je zachovat. Za tyto stromy však byly s rozmyslem vysázeny stromy nové.

V současné době Chce se nám opravuje východní stranu venkovní fasády farní budovy (strana do dvora a zahrady fary).

Po tolika letech se na faře práce velmi kupí, avšak členové uskupení se hrdě bijí se zubem času a po třech letech existence Chce se nám je již poznat pouhým okem, že fara zase nabírá dech a vzkvétá!

Jak si lze přečíst v sekci „Farnost“, podsekci „Farní centrum“, vnitřek fary byl opraven v letech 2012 – 2017 a nyní se postupně probouzí i budova fary zvenku, její dvůr a zahrada. Práce je to těžká, cesta dlouhá, ale pro všechny ze skupiny naplňující a jejich práce je již nyní znát!