Společenství mládeže Oáza

Domů / Společenství / Společenství mládeže Oáza


12240454_10203613822745333_1532857286269422443_o

Vítáme vás na stránce farního společenství Oáza!

Oáza byla přípravkou k biřmování, které se v naší farnosti uskutečnilo 29.10.2016. Oáza se po biřmování rozpustila a dále již nefunguje. Stránku zde ovšem necháváme nadále, abyste si mohli přečíst, jak vypadala tříletá cesta našich biřmovanců ke svátosti.

Oázu vytvořil v říjnu 2013 otec Marek, jako nové společenství pro mladistvé věřící naší farnosti. Jméno Oáza dal našemu společenství proto, že jako v pouštích jsou Oázy jediným zdrojem vegetace a tedy nadějí pro obnovení života v krajině, tak i toto společenství mělo být pro nás duchovním obohacením. Tehdy do Oázy patřili Václav Drnovský, František Svoboda, Pavel Vrtal, Antonín Pavlík, Tomáš Piskovský, Soňa Trnečková, Kateřina Rudyková a Hana Chroboková. Na naše setkání po večerní páteční mši svaté chodila i Danka Selucká, která nám, jako již biřmovaná, dělala vedoucí a společně s námi dělala různé práce a úkoly s biblí, abychom lépe porozuměli Písmu.

Po nějakém čase se k nám přidala i Jana Tomková z Otaslavic. Asi po půl roce od vytvoření Oázy se otec Marek rozhodl, že Oáza bude přípravným společenstvím ke svátosti biřmování.

Asi na začátku roku 2015 (možná dříve) k nám přišly slečny Andrea Baťková z Kralic na Hané a Miroslava a Helena Sosíkovy z Vincencova. Zároveň také dal otec Marek možnost i těm dospělým, kteří zatím svátost biřmování neměli, aby se též mohli připravovat s námi. Přišli k nám pan Karel Poláček, paní Marta Růžičková, paní Kristýna Ščuková a paní Antonie Hornová.

V pátek 29.5.2015 se i v našem kostele konala celorepubliková akce Noc kostelů. Otec Marek tehdy požádal mladistvé členy Oázy z naší farnosti, aby přispěli do kulturního programu večera. A tak jsme si připravili prezentaci o nedávných opravách naší fary a také svoji vlastní scénku na evangelizační téma dnešní doby, jak člověka dokáží věci i lidé kolem něj odloučit od Boha, který je však natolik milostivý, že mu pomůže zpět (prezentaci a vystupování měli: Václav Drnovský, Pavel Vrtal, Tomáš Piskovský, František Svoboda, Kateřina Rudyková, Hana Chroboková a Soňa Trnečková). Vystoupení se tolik líbilo, že jsme byli pozváni na příští pátek do Němčic nad Hanou, kde byla Noc kostelů výjimečně opožděna, abychom předvedli své představení i zde.

Od 1.7.2015 změnil otec Marek působení a z Klenovic na Hané přesídlil do Nezamyslic. Díky tomu se k nám přidala i Lucie Němcová z Koválovic-Osíčan a mezi dospělé pan Břetislav Špíšek z Nezamyslic. Později ještě mezi nás zavítala Dominika Možná z Tištína, která se mezi námi připravovala na svátost křtu a byla s námi též biřmována.

Naše biřmování proběhlo v sobotu 29.10.2016 v 10:00 hod. v kostele Všech svatých v Dobromilicích. Svátost nám udělil světící biskup olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Hrdlička.

Chceme tímto poděkovat otci biskupovi za jeho návštěvu a udělení svátosti, dále všem našim rodičům a kmotrům, kteří nás po celý život ke svátosti dospělosti vychovávali. Děkujeme i Dance Selucké, která nám po většinu času dělala vedoucí skupiny, jakožto již biřmovaná. Poděkování směřujeme též schole a ministrantům, kteří si obřad velmi pečlivě nacvičili a jejich písně a služby byly překrásné! Na závěr chceme poděkovat otci Markovi, za celé ty tři roky ustavičné péče a práce.

Na závěr připojujeme dvě modlitby z našeho společenství:

1.

Ukaž mi, jak tě mohu najít, neboť tě všude hledám. Jsem od tebe tak daleko a sobě blízko. Žiji před tebou a nevidím tě. Ty jsi všude, ale já jsem slepý. V tobě žiji, v tobě se hýbám, a přece tě nemohu dosáhnout. Jsi kolem mne, ne jsi ve mně, a přece tě necítím. Hledám štěstí mnoha cestami. Dej ať tě najdu. Dej, ať tě miluji. Najdu-li tě, naleznu toho, který jedině může učinit člověka zcela šťastným.

2.

Pane dej, abychom nesli lásku tam, kde chudí jsou ponižováni, radost tam, kam nedošla tvá zvěst, smíření tam, kde jsou lidé rozdělení. Pomoz nám smířit otce se synem, matku s dcerou, manžela s manželkou, věřícího s tím, kdo nemůže uvěřit, a také křesťany, kteří se nemilují. Ty nám otevíráš cestu ke smíření, pomáháš k tomu, aby církev, zraněného tělo Kristovo, byla kvasem společenství pro chudé této země i pro celou lidskou rodinu. Amen.