Služby lektorů a úklidu kostela

Domů / Farnost / Služby lektorů a úklidu kostela


Farnost netvoří jen kostel a fara, ale také lidé. Lidé, bez kterých by to nešlo, kteří pomáhají jak časově a fyzicky mohou, každý dle svých možností. Všem těmto, ale i dalším, kteří se podílejí na chodu a rozvoji farnosti, patří upřímné díky za jejich obětavou práci.

Ve farnosti funguje rozpis nedělních lektorů při mši svaté a také rozpis úklidu kostela, který se koná vždy v sobotu dopoledne (oba rozpisy níže). Nad rámec toho se pak v kostele každý pátek mění květinová výzdoba, o kterou se starají paní Růžičková a pan Poláček

Chcete-li se i vy se nějakým způsobem podílet při úklidu kostela, službě lektora, ministrovat, svým zpěvem ve schóle obohacovat mši svatou apod. neváhejte se na nás obrátit. Nahlásit se můžete např. prostřednictvím přes jednoho ze správců webu. V sekci „Správci webu“ na ně získáte email.