Nahrávky z repertoáru scholy

Domů / Společenství / Schola / Nahrávky z repertoáru scholy


Celým srdcem I. – V. (kompletní zpěvník)

Pane, přijď

Hosana 1 (modrá)

Ordinárium

Koinonia

Klaníme se před Tvou tváří
Nyní pokloňme se před Králem
Vzdej dík
Králi, milost nám dej
Přichází náš Pán
Žalm 8

Rytmické mše

Jdeme k Otci

Nezařazené

Aleluja (William Boyce)
Tvé světlo
Hle, Bůh a Pán